استاندار آذربایجان غربی در دیدار با جمعی از مدیران فرهنگی ، اجتماعی و فعالان بخش خصوصی با اشاره به جذب سرمایه گذاری های مختلف داخلی و خارجی برای توسعه استان گفت: این که سرمایه گذاران در مراحل مختلف بروکراسی اداری گم نشوند بسیار مهم است و باید این عزیزان را درگیر پیچ و خم های اداری نکنیم.

به گزارش سایت تحلیلی نگاه روز، سعادت با اشاره به این که مردم از دولت تدبیر و امید انتظارات فراوانی دارند افزود: استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و منطقه ای از حساسیت های ویژه ای برخوردار است و این مهم همواره باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

وی ادامه داد: فرصت ها و پتانسیل های کم نظیری در استان وجود دارد که باید با مطالعات کارشناسانه آنها را شناسایی کرده و در جهت توسعه استان در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار داد.

سعادت  رشد و توسعه استان در بخش های مختلف و حفظ و ارتقای وضع موجود اشتغال را از دیگر برنامه های مهم در استان دانست و خاطر نشان نمود: با توجه به فشارها و تحریم های اقتصادی صورت گرفته و کاهش میزان تخصیص های اعتباری باید مدیران اجرایی استان با تلاش در جهت بهبود  وضع اقتصادی حاضر در جهت رشد و توسعه استان بکوشند.

استاندار آذربایجان غربی فعالیت های سازمان تامین اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی نمود و گفت: سازمان تامین اجتماعی هم می تواند مشوق فعالیت های مختلف توسعه گرایانه باشد و مردم نیز از این سازمان انتظارات بسیاری دارند.

وی با اشاره به جذب توریسم و توسعه زمینه های مختلف گردشگری در استان و این که آذربایجان غربی در جذب توریسم های مختلف ظرفیت خوبی دارد گفت: سازمان های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نیز وظیفه دارد در جهت جذب توریسم ها خصوصا در حوزه درمان به استان آذربایجان غربی نقش بی بدیل خود را ایفا کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به لزوم آگاهی دهی و رشد علم آموزی در استان افزود: هویت دهی فرهنگی یکی از فعالیت های مهم کانون ژرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد و بایددر این زمینه نیز پتانسیل های موجود را مورد شناسایی قرار داد.