urmiaرئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در اولین همایش خیرین و حامیان موسسه عاشقان کربلایی ارومیه گفت: رسیدگی به مستمندان و رعایت حال آنها از ضروریت های اعمال انسان محسوب میگردد

به گزارش  خبرنگار نگاه روز، در این همایش که در فرهنگسرای جوان ارومیه با هدف آشنایی خیرین با همدیگر، کمک به مددجویان موسسه خیریه، گسترش فرهنگ انفاق در بین خیرین در آمفی تئاتر خانه جوان ارومیه برگزار شد، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه  با بیان اینکه  رسیدگی به مستمندان و فقیران ، عملی با ارزش بالای اخلاقی و معنوی است افزود: این عمل در اندیشه اسلامی، جزئی جدا ناپذیر از سایر اعمال واجب انسان بوده ، بطوری که حتی در برخی از موضع گیری ها ، شرط قبولی عباداتی همچون نماز و حج ، پرداخت زکات و انفاقات مالی به فقرای جامعه اسلامی و نیازمندان است

جلیلی گفت: در اندیشه اسلامی ، ثروت وسیله خیر است ، نه هدفی برای مرد مومن ، و به این صورت ، انسان مومن باید در انفاق و اعطا و کمک به مستمندان عجله نماید و این عمل را به تأخیر نیندازد و از منت گذاردن و اذیت نمودن در این راه خودداری ورزد که در غیر این صورت اعمال او ناروا و مردود شمرده خواهد شد

وی یکی از کارهای بسیار مهم زندگی مؤمن دانست و افزود: مسئله ی برآوردن حاجات مؤمنین و گره گشایی از زندگی را باید از کارهای ضروری باشدو آنهاست. اهمیّت این موضوع در حدّی است که پی بردن به آن از حد ظرفیت عقل آدمی خارج است

جلیلی با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در مورد شاد کردن دل مومن ادامه داد : برابری شاد نمودن دل مؤمن با شادی خدا چیزی نیست که ما با عقل قاصر خود بتوانیم آن را درک نماییم