دانشمندان دانشگاه آدلاید نخستین مدرک دال بر فعالیت عصب های معده به عنوان ساعت شبانه روزی را کشف کردند.

به گزارش نگاه روز این ساعت، مصرف غذا را به اوقات خاصی از روز محدود می کند.

مطالعه انجام شده، اطلاعات جدیدی را در خصوص چگونگی ارسال سیگنال هایی توسط روده به مغز در هنگام سیری یا برای ادامه غذاخوردن، ارائه می دهد.

دکتر استفان کنتیش از «آزمایشگاه تحقیقاتی عصب-روده» دانشگاه آدلاید، چگونگی پاسخگویی عصب های معده به منبسط شدن را بررسی کرد. این واکنش در نتیجه مصرف غذا در سه وعده روزانه رخ می دهد.

عصب های معده، مغز را از میزان غذایی که فرد مصرف کرده و زمان توقف غذاخوردن آگاه می کنند.

کنتیش در این باره گفت: ما دریافتیم عصب های روده در اوقات روز و هنگام بیداری در پایین ترین سطح حساسیت پذیری خود هستند و این بدین معناست که پیش از احساس سیری در اوقاتی که فعالیت بالا بوده یا هنگام نیاز به انرژی، می توان غذای بیشتری خورد.

این دانشمند اضافه کرد: با این حال، در زمانهای مرتبط با خواب، عصب های معده به منبسط شدن حساس تر هستند و سیگنال سیری را سریعتر به مغز ارسال کرده، بنابراین مصرف غذا را محدود می کنند.

این تغییرپذیری هر ۲۴ ساعت یک بار و به صورت شبانه روزی تکرار می شود و طی این مدت، عصب ها مانند ساعت، زمان مصرف غذا و نیاز به انرژی را هماهنگ می کنند.

تاکنون این کشف تنها در آزمایشگاه ها و نه بر روی انسان تایید شده است.

دانشمندان بر این باورند که نوسانات مشابه در پاسخهای عصبی در معده انسان نیز وجود داشته و عصب های روده طی روز کمتر و در طول شب بیشتر به سیری حساس هستند.

پروفسور آماندا پیج، رهبر ارشد این مطالعه، معتقد است این موفقیت به کشفیات بیشتری در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییرات ساعت شبانه روزی، بر عادات غذایی منجر می شود.

وی در این باره اظهار کرد: ما می دانیم که به طور مثال، کارمندان شیفتی اختلال بیشتری در خواب و رفتار غذایی دارند و این امر به چاقی و دیگر مشکلات سلامتی می انجامد. ما در حال حاضر در حال انجام تحقیقات بیشتر در مورد انواع تاثیرات ریتم شبانه روزی بر غذاخوردن و چگونگی واکنش عصب های معده به این تغییرات هستیم.

جزئیات این کشف در مجله Neuroscience منتشر شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا