02-03

فرماندار ارومیه گفت: اجرای طرح های تجاری در مناطق حاشیه شهر ارومیه مورد توجه مسئولان عمران شهری باشد.

به گزارش سایت خبری تحلیلی نگاه روز، جواد شریف نژاد درجلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ارومیه افزود: با توجه به حجم بالای مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای شهر ارومیه، مدیریت شهری باید به دنبال اجری طرح هایی با تعریف بلوک تجاری در محدوده این مناطق و ورودی های شهر باشد.

وی اضافه کرد: البته در تعریف این طرح ها باید کمربند سبز حاشیه شهر نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به کارهای انجام شده در راستای ساماندهی ترافیک و حمل ونقل به ویژه احداث تقاطع های غیر هم سطح اظهار کرد: ثبت و ضبط این اقدامات و نگهداری برای مطالعه دردانشگاههای صنعتی و عمران و مهندسی نیز می تواند اقدامی مهم در راستای شناساندن ابعاد فعالیتی شهرداری باشد.

فرماندار ارومیه با ابراز نگرانی از محدوده طرح مطالعاتی تفصیلی در خصوص سیطره بر زمینهای مستعد کشاورزی اطراف ارومیه ادامه داد: احیای زمین های مستعد کشاورزی در طرح تفصیلی شهر ارومیه باید مورد توجه مجدد قرار گیرد تا مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

شریف نژاد در ادامه اجرای طرح بدنه سازی را برای ساماندهی ورودی و خروجی شهر ارومیه قابل توجه دانست و گفت: این امر می تواند عامل مهم هویت سازی برای شهر ارومیه باشد.

وی با انتقاد از عدم وجود سرویس های ایاب و ذهاب برای برخی ادارات، افزود: استفاده از خودروهای شخصی عامل اصلی ترافیک در هنگام آغاز ساعات کاری و تعطیلی ادارات می شود که در این خصوص نیازمند همراهی مردم و ادارات هستیم.