im-8956712

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری آذربایجان غربی گفت: برای تشخیص اراضی ملی از اراضی اشخاص و مستثنیات در اداره کل منابع طبیعی استان از فناوری جدید “آرتوفتو” استفاده می شود

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار نگاه روز با تاکید بر ضرورت شناسایی اراضی ملی اظهارداشت: در راستای تجهیز و بروز کردن اطلاعات پایه ای اداره کل منابع طبیعی برای تعیین اراضی ملی ، از فن آوری جدیدی بنام “آرتوفتو” استفاده خواهد شد

وی ادامه داد: در این فناوری با ضریب دقت بسیار بالا قادر خواهیم بود اراضی ملی را در متراژهای پایین نیز تشخیص دهیم و بدون خطا اراضی ملی را از اراضی اشخاص تفکیک کنیم

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی افزود: در حال تمامی عکسهای هوایی موجود در آرشیو که مربوط به چهل یا پنجاه سال پیش بوده و تنها مدارک مستدل و قطعی در تشخیص اراضی ملی وجود همین تصاویر است

وی یاد آور شد: با بکار گیری فناوری ” آرتوفتو” و رقومی کردن این تصاویر، مختصات دقیق آن بدست آمده و بدون هیچگونه خطایی قادر خواهیم بود اراضی ملی را از اراضی اشخاص ممیزی کنیم

پیرمرادی اضافه کرد: هم اکنون بصورت پایلوت در برخی از عکسهای هوای این فناوری صورت می پذیرد که امیدواریم با تامین ملزومات سخت افزاری آن تمام اراضی ملی استان  را با این فناوری تعیین حدود کنیم

وی اظهار داشت: از استنادی ترین ملزومات برای تعیین حدود اراضی ملی وجود عکسهای هوایی است که در سالهای دور این عکسبرداری ها توسط هواپیما ازاراضی ملی انجام شده است
در سالهای اخیر نیزتصاویر و عکسهای ماهواره ای بیشترین کاربرد را برای هم تعیین اراضی ملی و هم برای حفاظت از عرصه ها را دارد