852-14785

مدیر دانش آموزی آذربایجان غربی از برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجامع دانش آموزی استان در ارومیه خبر داد.

حسین اصغری با بیان این مطلب اظهار داشت: دوره انتخابات مجامع دانش آموزی استان آذربایجان غربی با حضور نمایندگان مناطق ۲۴ گانه آموزش و پرورش استان روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۲ در محل سازمان دانش آموزی استان برگزار می شود.

 وی افزود: در انتخابات امسال ۲۴ دانش آموز دختر و ۲۴ دانش آموزی پسر بطور جداگانه به رقابت می پردازند که از بین آنها دبیر مجمع پسران و دختران استان، جانشین دبیر مجمع پسران و دختران استان، منشی پسران و دختران انتخاب خواهد شد.

 مدیر دانش آموزی آذربایجان غربی هدف از تشکیل مجامع دانش آموزی را استفاده از توان فکری دانش آموزان در برنامه های تشکیلاتی، مشارکت اعضا در اجرای فعالیت های سازمان بر حسب نیاز و تحقق سیاست های دانش آموز باوری عنوان کرد.

 انتخابات مجامع دانش آموزی هر دو سال یکبار برگزار می شود.