8759-3652این مکان در مساحتی بیش از ۳۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی ارومیه افتتاح شد.

باقر زاده رئیس فدراسیون شمشیر بازی کشور در مراسم افتتاح خانه شمشیر بازی ارومیه گفت : این سالن زیباترین و مجهزترین خانه شمشیر بازی کشور است.

حضور بیش از ۱۲ شمشیر باز ارومیه ای در ترکیب تیم ملی موجب شده است فدراسیون شمشیر بازی توجه ویژه ای به توسعه و تقویت ورزش شمشیر بازی درآذربایجان غربی داشته باشد و در این زمینه مدرسه قهرمانی شمشیر بازی هم در ارومیه افتتاح خواهد شد.

خانه شمشیر بازی ارومیه به منظور استفاده بهینه شمشیر بازان استان و آماده سازی و تمرینات منظم تیمهای شمشیر بازی شامل سالن تمرین ، رختکن ، سرویس های بهداشتی و دفتر کار افتتاح شده است.