896542-325564

مدیرکل حوزه استاندار آذربایجان غربی گفت: کنگره امام صادق (ع) فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) است

به گزارش سایت خبری تحلیلی نگاه روز، قربان احمدی در کنگره ملی امام صادق (ع) در خوی با تاکید بر راه اندازی دبیرخانه دائمی کنگره ملی امام صادق (ع) در خوی افزود: این امر خواست به حق مردم خوی است که امیدواریم با تحقق آن، شاهد پرباری و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) در منطقه و کشور باشیم.

وی افزود: تبیین جایگاه امام صادق (ع) یک نیاز اساسی در جامعه امروز است و اقشار مختلف مردم، فرهیختگان و مسئولان دستگاههای فرهنگی باید دست در دست هم، این امر را محقق کنند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه برگزاری این کنگره اظهار داشت: کنگره امام صادق (ع) فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و موسس مذهب جعفری است که می توانیم گامهای بیشتری در این خصوص برداریم.

مدیرکل حوزه استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: حضور و ارائه مقاله توسط اعضای هیات علمی دانشگاهها، پژوهشگران جوان کشور و روحانیون و طلاب نیز در این کنگره بسیار قابل توجه است و نشان می دهد جامعه دانشگاهی و جوانان ما توجه ویژه ای به معارف اهل بیت (ع) دارند