542-0572665
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در سطح آماده واگذاری بوده ولی به دلیل نبود خدمات زیربنایی تاکنون تحویل متقاضیان نشده است.

به گزارش نگاه روز، خلیل محبت خواه در گفتگوی خبری بر همکاری دستگاههای خدمات رسان تاکید کرد و افزود: این طرح مستلزم این است که تمام ادارات و دستگاه های خدمات رسان با تعامل و همکاری بیشتر با طرح مسکن مهر اجرای این طرح ملی را در استان شتاب ببخشند.

وی تعداد واحدهای مسکونی مهر استان را ۴۰ هزار و ۸۲۰ واحد عنوان کرد و گفت: ۲۳هزار و ۵۶۵ واحد از این تعداد در قالب تعاونی های مسکن مهر ، ۱۲هزار و ۴۸۵ واحد خودمالکین ،۳هزار و ۹۵ واحد سه جانبه و یک هزار و ۶۷۵ واحد نیز در قالب چندخانواری احداث شده است .

محبت خواه با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی در دست احداث است  اظهارداشت: هم اکنون طرح مسکن مهر در استان از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نظارت مستقیم بر پیشرفت اجرایی پروژه های مسکن مهر در شاکله برنامه های کاری مجموعه راه و شهرسازی استان است عنوان کرد: عنصر زمان را نباید در پیشبرد این طرح از دست داد و  در حال حاضر از تمامی امکانات مجموعه راه و شهرسازی استان برای اتمام این طرح استفاده می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه تسریع در روند تکمیل مراحل باقی مانده از پروژه های مسکن مهر استان باید مشارکت اعضا در تامین آورده مورد نیاز افزایش یابد گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود تا پایان سال تمامی واحدهای مسکن مهر آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده و پرونده آن بسته شود.

محبت خواه اعلام کرد: پیشرفت اجرایی پروژه های مسکن مهر به صورت روزانه پیگیری شود و  تحویل تمامی واحدهای در دست اجرا از اصلی ترین برنامه های اجرایی این حوزه محسوب می شود.

وی بلند مرتبه سازی را یکی از مشکلات اساسی در تاخیر برخی پروژه‌ها اعلام کرد و گفت: علاوه بر آن نا آشنا بودن تعاونی‌های مسکن مهر به اصول ساختمان‌سازی و فقدان رعایت اصول مدیریتی در کنار نا آشنایی یا بی‌توجهی به تعهدات سبب شده که در برخی پروژه‌ها تاخیرهایی اتفاق بیافتد.