3214-7456از زمان آغاز صدور شناسنامه های تمام مکانیزه در آذ ربایجان غربی تا کنون بیش از دویست هزارو هفتصد شناسنامه جدید صادر شده است

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار نگاه روز،  در این زمینه تشریح کرد:صدور این شناسنامه ها از دو سال پیش همزمان با سایر استانهای کشور در آذربایجان غربی آغاز و در این مدت بیش از دویست هزارو ۷۸۲ فقره شناسنامه جدید صادر شده است

محمد جوان با بیان اینکه در حال حاضر کلیه شناسنامه های جدید صادره از نوع مکانیزه هستند در خصوص مزایای این شناسنامه ها گفت:الصاق عکس اسکن شده،استفاده از لایه محافظ در برگ اول برای حفاظت در برابر خیس شدن و داشتن دو برگ اضافه برای درج اطلاعات خانواراز مزایای تعبیه شده در شناسنامه های جدید است

وی گفت: تعویض شناسنامه های قدیمی با شناسنامه های تمام مکانیزه جدید درصورت مستعمل بودن یا مغایرت در متن شناسنامه قبلی و داشتن حکم دادگاهی برای تعویض شناسنامه صورت می گیرد