147-852

به گزارش نگاه روز، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در جلسه کمیته عفاف و حجاب که با حضور طراحان مد لباس در استانداری برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین نکات مورد توجه در طراحی مد لباس در جامعه این است که طراحی باید مطابق با سبک و سیاق اسلامی- ایرانی باشد.

مریم دهقانی با تاکید بر حفظ هویت اسلامی- ایرانی بانوان بویژه در امر پوشش و حجاب، اظهار داشت: بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب، بانوان بخصوص آنانی که شاغل می باشند باید نسبت به طرز پوشش و حجاب خود بیش از پیش حساس باشند و بعنوان الگویی برای سایر افراد مطرح شوند.

وی در خصوص ارائه مد لباس، گفت: با بهره گیری از هنر همراه با رعایت مسائل ارزشی و دینی و رعایت شاخص های مشخص و قانونمند می توان پوشش اسلامی-ایرانی را بعنوان الگوی برتر برای بانوان کشورهای دیگر مطرح کرد.