785421-963254

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: کارشناسان ژاپنی امروز شنبه به منظور بررسی وضعیت دریاچه ارومیه برای ارائه راهکارهای احیای آن، از این دریاچه بازدید می کنند.

به گزارش نگاه روز، هادی بهادری افزود: سفر هیات ژاپنی برای بررسی علل و عوامل خشکی دریاچه و راهکارهای موثر در نجات آن در راستای توافقهای صورت گرفته بین رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ژاپن انجام می شود.

وی اظهار کرد: نجات دریاچه ارومیه یکی از اولویتهای کاری مهم دولت تدبیر و امید است و در این زمینه نیز تمامی ظرفیتهای علمی و فنی داخل و خارج از مرزهای کشور به کار گرفته می شود.

وی اضافه کرد: این هیات متشکل از مدیران و کارشناسان آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن موسوم به جایکا است و در این سفر در جلسه ای مشترک با اعضای شورای استانی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، مباحث این دریاچه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به توانمندیهای کارشناسان و پژوهشگران داخلی در حوزه های مختلف علمی و تحقیقاتی ادامه داد: این آژانس در کشورمان فعالیتهای گوناگونی را در حوزه های مختلف اعم از مباحث مدیریت بحران و زلزله، مدیریت مصرف آب و مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی و سایر موارد داشته است و امیدواریم در مورد دریاچه ارومیه نیز بتوانیم همکاری های موثری را داشته باشیم.

با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و توجه ویژه دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه ای به دریاچه ارومیه انجام شد که اولین نتیجه آن، تشکیل کارگروه ویژه ای در راستای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و گام برداشتن در راستای احیا و بهبود وضعیت این دریاچه بود.

در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از وسعت دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه بزرگ شور جهان و بزرگترین دریاچه داخلی ایران باقی مانده است.