“یوکیا آمانو” مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد این نهاد سازمان ملل متحد به دنبال تسریع در حل و فصل موضوع هسته ای ایران است.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری شین هوا، آمانو در مصاحبه با خبرگزاری شین هوا گفت: روند حل و فصل “جوانب نظامی احتمالی” برنامه هسته ای ایران باید تسریع شود.

به گفته وی، آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار دارد با ایران به جلو حرکت کند و در این راستا به جوانب و موضوعات مبهم برای تضمین ماهیت صلح آ‌میز برنامه هسته‌ای ایران پرداخته شود.

آمانو در عین حال تاکید کرد در صورتی که همکاری‌ها کُند باشد ممکن است حل و فصل ۱۲ مورد از موضوعات مربوط به جوانب احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران، مدتها طول بکشد.

آمانو در عین حال تاکید کرد تا کنون هیچ جدول زمانی پیشنهادی در این زمینه ارائه نشده است

به گفته آمانو این مسئله تا حد زیادی به تحولات آینده بستگی دارد.

آمانو تحولات اخیر در عرصه برنامه هسته‌ای ایران را مثبت ارزیابی کرد اما خاطرنشان کرد: بنای اصلی سیاست هسته ای ایران هنوز تغییر نکرده است.

آمانو خاطرنشان کرد ایران هنوز پروتکل الحاقی را هم امضا نکرده است.

آمانو در عین حال تاکید کرد آژانس نمی‌تواند ماهیت صلح آمیز همه مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران را تایید کند.