97853به گزارش نگاه روز، با اعطای حکمی از سوی شورای زکات کشور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نماینده تام الاختیار این شورا در امر ذکات در استان آذربایجان غربی شد.

در حاشیه نخستین جلسه شورای زکات آذربایجان غربی ظهر یکشنبه طی حکمی از سوی شورای زکات کشور حجت الاسلام سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نماینده تام الاختیار این شورا در امر زکات  شد.

حجت الاسلام مهدی قریشی در این خصوص اظهار داشت: مسئله زکات از واجبات شرعی است و نباید آن را به مسیرهایی از قبیل راهی برای عمران و آبادانی منحرف کرد.

وی گفت: درست است که از راه زکات به فقرا رسیدگی و برخی از جاها آباد می شود ولی اصل مطلب چیزی فراتر از این بحث هاست و آن هم دوری از حرام خواری و شبهه خواری است.

وی جنبه تربیتی پرداخت زکات را حائز اهمیت خواند و عنوان کرد: تشویق های پرداخت زکات باید در سمتی باشد که مردم آن را از منظر تربیتی واجب شرعی بدانند چنانچه برکات پرداخت زکات بر اساس آموزه های دینی و قرآنی بر مردم تبیین و تشریح شود در موضوع پرداخت زکات مشکلی به وجود نمی آید.

امام جمعه ارومیه از دستگاه های مرتبط با امر زکات خواستار شد تا نیت را الهی و برداشتن گام در زمینه زکات را واجب بدانند و کار در این رابطه را با هدف ارائه گزارش فراموش کنند