853263 به گزارش نگاه روز، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: در پی بروز بحران خشکسالی دریاچه ارومیه شاهد بروز پدیده شن های روان در حاشیه این دریاچه هستیم.

ظهر یکشنبه در جریان بازدید دانشجویان رشته جغرافیا دانشگاه تهران از دریاچه ارومیه اظهارداشت: روند خشکسالی دریاچه ارومیه از دهه  ۷۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بروز این بحران آسیب های دیگری از جمله پدیده شن های روان را در پی داشته است.

وی با معرفی شرایط اقلیمی دریاچه ارومیه و گونه های زیستی پارک ملی دریاچه ارومیه به تشریح وضعیت آبی دریاچه ارومیه پرداخت و افزود: پارک ملی دریاچه ارومیه در سالیان پیش از بروز بحران خشکسالی، میزبان هزاران هزار پرنده نظیر فلامینگو و پلیکان بود و حتی یکی از مهم‌ترین مراکز جوجه آوری فلامینگو و سایر پرندگان در منطقه خاورمیانه به شمار می‌آمد.

یوسفی با بیان وضعیت آبی پارک ملی دریاچه ارومیه گفت:با توجه به کاهش شدید سطح تراز آب دریاچه در سالهای اخیر به یکی از کانون های ریزگرد تبدیل شده است که شاهد وجود طوفان های نمک در این سالها هستیم.

بازدید دانشجویان تهران به منظور بررسی شرایط اقلیمی پارک ملی دریاچه ارومیه صورت گرفت و  ۴۰ نفر از دانشجویان به همراه اساتید گروه جغرافیا دانشگاه تهران از نزدیک به بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه پرداختند.

آهنگ بحران خشک شدن دریاچه ارومیه از ۱۸ سال گذشته آغاز شده و هم اکنون تنها ۱۵ درصد از وسعت دومین دریاچه شور جهان باقی مانده است سطح آب دریاچه ارومیه هم به ۱۲۷۰٫۶۵ سانتیمتر از سطح آبهای آزاد رسیده که این روند بسیار نامطلوبی در این زمینه است.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.