785665-56مدیرکل تجهیزونوسازی مدارس آذربایجان غربی درگفتگوباخبرنگاران، با اشاره به اینکه هم اکنون در طرحهای مسکن مهر سطح استان که در حال اجرا هستند نیازمند ۸۰ پروژه آموزشی با ۷۹۴ کلاس درس با زیربنای ۱۳۰ هزار مترمربع هستیم. افزود: برای اجرای این طرحها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

فریبرز اسمعیل زاده تعداد کلاس‌های درس استان را نیز با احتساب کلاس‌های مدارس دولتی و غیر دولتی، تا پایان سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ باب کلاس درس اعلام و تصریح کرد: این رقم در سال ۱۳۵۷ حدود ۸ هزار و ۳۷۸ باب کلاس درس بوده است.

وی ادامه داد: وی یادآور شد: در طرح های مسکن مهر آذربایجان غربی فقط در مورد دو پروژه برای ساخت مدرسه و فضای آموزشی تامین اعتبار و زمین شده که این دو مورد نیز در شهرک گلمان ارومیه واقع شده اند.

وی با اشاره به موضوع نگهداری فنی مدارس و فضاهای آموزشی در استان نیز اظهار کرد: سالانه ۲۵ درصد از اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بابت تغییرات در آموزش و پرورش و نگهداری فضاها اختصاص می یابد این فضاها به صورت امانی در اختیار آموزش و پرورش و به صورت پیمانی در اختیار نوسازی و تجهیز مدارس است.

وی گفت: امسال با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه مورد غفلت و فراموشی واقع شده هم اکنون طرحی در حال تدوین است تا نگهداری این فضاها به پیمانکاران سپرده شود.

وی ادامه داد: در سال جاری نگهداری فضاهای آموزشی یکی از شهرستان ها به صورت آزمایشی به پیمانکار واگذار شده که در صورت نیاز و موفقیت کلیه فضاها واگذار می شود.