به گزارش نگاه روز، سل بیماری سرایت کننده و خطرناکی است که تقریبا یک سوم جمعیت دنیا به آن آلوده هستند. یکی از تست هایی که از آن برای ارزیابی احتمال ابتلای به این بیماری عفونی استفاده میشود تست مانتو یا PPD است. در این تستیک پروتئین خاص که از میکروب سل گرفته میشود با سوزن به درون پوست تزریق میشود و بعد از چند روز محل تزریق بررسی میگردد. قرمز و سفت شدن پوست در محل تزریق نشانه مثبت بودن تست است و میتواند علامت مهمی به نفع ابتلای به سل باشد.تزریق درست ماده تست به درون پوست کار دقیقی است که اگر به درستی انجام نشود میتواند موجب خطا در نتیجه و تفسیر آن شود. زاویه و عمق تزریق بسیار مهم است و انجام آن نیاز به تبحر دارد.اخیرا محققان دانشگاه واشنگتن نوعی چسب اختراع کرده اند که با استفاده از آن میتوان تست مانتو را راحت تر انجام داد.بر روی این چسب سوزن های بسیار ظریف و متعددی به طول حدود نیم میلیمتر وجود دارد که به پروتئین میکروب سل آغشته شده است. با قرار دادن این چسب بر روی پوست، سوزن ها در عمق کافی پوست وارد شده و ماده را به ناحیه ای که لازم است میرسانند. نتیجه این است که تست ساده تر و مطمئن تر انجام شده و چون طول سوزن ها در حدی است که به پایانه های عصبی درد نمیرسند برای بیمار هم دردی ایجاد نمیشود.این سوزن ها از جنس کیتین هستند و به علت قابل تجزیه بودن،آسیبی به طبیعت وارد نمیکنند. کیتین همان ماده ای است که در پوست خارجی بدن بعضی از حشرات وجود دارد.