ارومیه- خبرگزاری مهر:‌ رئیس اداره ایمنی و حمل و نقل ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از توزیع دفترچه ایمنی در بین موتور سواران استان با اجرای طرح ایمن سازی موتورسواران خبر داد.

به گزارش نگاه روز، فروغ فاریابی با اشاره به توزیع دفترچه ایمنی بین موتورسوران آذربایجان غربی،‌ افزود:‌ راکبان این وسیله نقلیه که یکی از مهمترین عاملان خطرآفرین در محورهای ارتباطی استان هستند.

وی در ادامه اظهار داشت:‌ راکبان موتور سوار به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و شاخصهای ایمنی نه تنها موجب بروز حادثه در جاده ها شده بلکه خود بیشترین ضرر را از نظر جانی متحمل می شوند که باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ادامه داد:‌ با اجرای طرح ایمن سازی موتورسوران بویژه در جاده هایی که بیشترین میزان تردد این وسایل نقلیه وجود دارد،‌سعی در یادآوری نکات ایمنی و آموزشی به راکبان شده است.

فاریابی با بیان اینکه در این راستا ابزار لازم برای افزایش ایمنی از جمله کلاه ایمنی، نصب شبرنگ برروی وسیله نقلیه و مقررات به موتورسواران به صورت رایگاه اعطا شده است،‌عنوان کرد:‌ آموزش چهره به چهره به موتوسواران و اهدای کلاه ایمنی به ۱۵۰ نفر از صاحبان این وسیله نقلیه از  اقدامات ایمن سازی تردد این وسایل نقلیه پرخطر در محورهای ارتباطی بود.

وی اعلام کرد: رفع نقایص روشنایی و آینه های موتورسیکلت های متردد در جاده های استان به صورت رایگان از دیگر اقدامات در راستای اجرای این طرح بوده تا موتورسواران را علاقه مند به رعایت نکات ایمنی کنیم.

وی با بیان اینکه طرح ارتقای ایمنی موتورسوران یکی از طرح های نرم افزاری برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی برای کاهش آسیب پذیری تردد در جاده های استان در حال اجرا است، گفت:‌بر اساس آمار موتورسوران ۱۸٫۵ درصد کل تلفات جاده ای استان را به خود اختصاص داده بودند که با اجرای این طرح، میزان تلفات به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی یادآور شد: هدف از اجرای این طرح آموختن رفتار ایمن در سفرها، نهادینه سازی فرهنگ صحیح ترافیکی و تاثیرگذاری بر کاهش رفتارهای خطرآفرین موتورسواران که جان خود و دیگران را تهدید می کند، است