81135495-5646155

رئیس محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی گفت: منابع طبیعی و محیط زیست سرمایه های جبران ناپذیری هستند که برای صیانت از آنها لازم است فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه نهادینه شود.

به گزارش نگاه روز، حمید رعناقد در حاشیه گشایش نمایشگاه زیست محیطی، فرهنگی کانی برازان مهاباد افزود: انجمن های زیست محیطی و جوامع محلی نقش بسیار موثری در حفاظت از محیط زیست و سرمایه های ملی جامعه دارند و می توانند در زمینه حفاظت و احیای آن تلاش کنند.

وی اظهار کرد: اقشار مختلف مردم با آگاهی از آثار زیان بار آلودگیهای زیست محیطی و با نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از منابعی چون آب، خاک و هوا در جامعه باید از میزان خسارتهای وارد شده به محیط زیست بکاهند.

رعناقد با اشاره به افزایش رو به رشد روند شهرنشینی و توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در جوامع امروزی گفت: طی چند سال آینده در بسیاری از کشورهای جهان مقوله پسماندهای بخش کشاورزی و صنعتی، مسائل محیط زیست انسانی و طبیعی را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

وی اظهار کرد: امسال با توجه به شعار روز زمین پاک که ˈاراده ملی برای زمین پاکˈ نامگذاری شده است، تمامی اقشار مختلف مردم برای کاهش میزان پسماندها و زباله ها شهری، جلوگیری از تخریب و آلوده سازی منابع زیست محیطی باید تلاش بیشتری داشته باشند.

رئیس محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی برای شرکت در آیین گشایش نمایشگاه زیست محیطی، فرهنگی کانی برازان مهاباد به این شهرستان سفر کرده بود.