به گزارش نگاه روز، هئیت وزیران در اجرای مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نرخ های جدید بنزین – نفت گاز و سی ان جی را جهت اجرا از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ۹۳ به ترتیب زیر به تصویب رسانید که بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند

نرخ های جدید بنزین – نفت گاز و سی ان جی را جهت اجرا از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ۹۳ به ترتیب زیر است.

- نفت گاز هر لیتر ۲۵۰ تومان

- بنزین سهمیه ای هر لیتر ۷۰۰ تومان

- بنزین آزاد هر لیتر ۱۰۰۰ تومان

- بنزین سوپر سهمیه ای هر لیتر ۸۰۰ تومان

- بنزین سوپر آزاد هر لیتر ۱۱۰۰تومان

- برای هر متر مکعب گاز(سی ان جی) برای خودروها نیز ۴۵۰ تومان تعیین شده است.

- قیمت بنزین تحلیلی به خودروهای دولتی هر لیتر ۱۰۰ تومان خواهد بود.

- تاکید می کند که سهمیه های ۴۰۰ تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلت ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارتهای سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ ۴۰۰ تومانی قبل از جایگاهها دریافت نمایند.

- میزان سهمیه ماهانه کلیه خودروها طبق روال قبل خواهد بود.

- از ساعت ۲۴ روز چهارم اردیبهشت ۹۳ سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلت ها به کارتهای آنها تخصیص می یابد.

تهیه بنزین خودرهای عمومی از زمان تغییر نرخ برای باقیمانده اردیبهشت ماه با نرخ های جدید به کارتهای آنها تخصیص می یابد.

منبع: باشگاه خبرنگاران