25569به گزارش نگاه روز، رئیس انجمن نابینایان کشور بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به اینکه توجه به برنامه‌های فرهنگی از جمله چاپ و نشر کتب وی‍ژه نابینایان از رویکردهای این انجمن به شمار می‌رود اظهار داشت: در حال حاضر هشت باب کتابخانه دیجیتال گویا ویژه نابینایان در سطح کشور فعالیت می کنند.

علی اکبر جمالی با تقدیر از حمایتهای سازمان بهزیستی افزود: چهار باب کتابخانه دیجیتال گویای دیگر نیز تا پایان سال در سطح کشور افتتاح خواهد شد.

 رئیس انجمن نابینایان و کم بینایان آذربایجان غربی نیز در مراسم افتتاح این مرکز گفت: باراه اندازی مرکز چاپ و نشر در مدت زمان یک ساعت ۹۰۰ صفحه متنی به خط بریل تبدیل می‌شود.

عبدالمناف عظیمی افزود: با راه اندازی این مرکز مشکلات کتب بریل در سطح شمال غرب کشور حل می شود.

وی با اشاره به اینکه برای خریداری دستگاه چاپ و نشرخط  بریل بیش از ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است،از حمایتهای بهزیستی استان در راستای راه اندازی این مرکز تشکر کرد.