به گزارش نگاه روز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبت نام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد می کنیم.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت بایستی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

وی گفت: اصلی ترین مسئله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد.
ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود می دانند، اظهار داشت: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش می کنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت می تواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. به طور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی می گیرند منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شده اند.

ثروتی گفت: دولتی که تمام حساب ای بانکی مردم را در اختیار دارد آیا نمی تواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمی کنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. دولت راحت ترین کار که همان خود اظهاری است را انتخاب کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کرده اند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است چون که یارانه بایستی فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.

ثروتی صراحتاً گفت: اگر دولت این کار را بکند خلاف قانون عمل کرده و خود من شخصاً وزرای مربوطه را استیضاح خواهم کرد.