با مصوبه شورای سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهر ارومیه تا پایان امسال پنج پایانه مسافری در شهر احداث می شود.

به گزارش نگاه روز، در نخستین جلسه شورای سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهر ارومیه که بعد از ظهر چهارشنبه با حضور معاون امورعمرانی استانداربرگزار شد احداث پنج پایانه مسافری در مبادی پرتقاضای سفر شهر ارومیه تاپایان سال ۹۳ تصویب شد.

ساماندهی حرکت ناوگان تاکسی و اتوبوس در شهرو بهبود خدمات جابجایی مسافر در سفرهای درون شهری، هویت دهی به ناوگان حمل و نقل عمومی وایجاد پایانه های غیر متمرکز از اهداف احداث این پایانه های مسافری است.

در ادامه این جلسه همچنین بر همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی با شهرداری ارومیه در خصوص تجهیز و راه اندازی سامانه GPS ، کارتخوان و تاکسیمتر بر روی تاکسی های مسیر فرودگاه و ترمینال شهرستان ارومیه و نظارت بر مراحل اجرا و استفاده از این سامانه تاکید شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این نشست اعتبار مورد نیاز برای خرید و راه اندازی این سامانه سال گذشته از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

در ادامه این جلسه موضوع ساماندهی کرایه های مسیر های تاکسی و اتوبوس متناسب با کیلومتراژ طی شده به ازای هر سفر نفر مورد بحث و بررسی قرارگرفت