455-74654معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از افزایش آلودگی رودخانه های استان خبر داد

به گزارش نگاه روز، پرویز آراسته در جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی آذربایجان غربی افزود: هم اکنون احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی، جلوگیری از ریختن نخاله و زباله ها در رودخانه ها، جلوگیری از ساخت و سازها در حریم رودخانه ها جزو برنامه هایی است که محیط زیست آذربایجان غربی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: هم اکنون روند آلودگی در رودخانه های استان رو به افزایش میباشد که عوامل اصلی آن فعالیت های انسانی است که بیشترین تاثیر را در این زمینه دارند.

وی اظهار کرد: توجه به تصفیه صحیح و اصولی فاضلابهای یاد شده و نیز هدایت صحیح روان آبهای سطح شهر نیز نقش مهمی  در جلوگیری از آلودگی آب رودخانه ها ایفا می کنند.

آراسته ادامه داد: هم اکنون شاهد پدیده اوتریفیکاسیون در بعضی از رودخانه های استان هستیم که این پدیده موجب کاهش کیفیت آب رودخانه می شود.

کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز در این جلسه گفت: منابع آلاینده رودخانه باید بررسی شده و نسبت به رفع آنها در اسرع وقت اقدام شود.

وی گفت: نتایج آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه های استان حاکی از این مطلب است که آب رودخانه های استان از این نظر دارای کیفیت مطلوبی هستند ولی از نظر بیولوژیکی دارای بار میکروبی در نتیجه عوامل آلاینده یاد شده هستند.