مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه  گفت: با نصب دستگاه خود پرداز الکترونیک بر روی تاکسی ها امکان مدیریت توزیع ناوگان متناسب با تقاضای مسافر فراهم می شود.

به گزارش نگاه روز، محمد تقی ابراهیمی با اشاره به تجهیز تاکسی ها ی سطح شهر ارومیه به سیستم خود پرداز الکترونیک، عنوان کرد: از تعداد ۲۵۰ دستگاه خریداری شده سازمان هم اینک ۱۰۰ دستگاه بر روی تاکسی ها مستقر در پایانه مسافربری نصب و ۷۶ دستگاه نیز تا هفته آینده بر روی تاکسی های مستقر در فرودگاه نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیستم خودپرداز الکترونیک نصب شده تا پایان خرداد ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد، اظهار کرد: به تدریج تاکسی های شهر ارومیه به سیستم خود پرداز الکترونیک مجهز خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: برای تجهیزناوگان تاکسیرانی ارومیه به دستگاه های کارت خوان الکترونیک اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی شهرداری ارومیه با بیان اینکه علاوه بر سیستم خود پرداز الکترونیک تاکسی های شهر ارومیه به تاکسیمتر و GPS نیز مجهز می شوند،  خاطر نشان کرد : رفع مشکل پول خرد از چرخه  پرداخت کرایه ، کمک به سلامت وبهداشت تاکسیرانان  و مسافران با حذف پول خرد ، کاهش زمان پرداخت کرایه ، کاهش اختلاف میان تاکسیرانان ومسافر در رابطه با مبلغ کرایه ، مدیریت مسیرحرکت ، انتخاب مسیر بهینه ازطریق مسیر یابی  بر روی نقشه ، امکان برنامه ریزی  سفر وارائه سرویس بیشتر به شهروندان از مزایای استفاده از سیستم هوشمندتاکسی است.

در شهر ارومیه  دو هزار و ۶۰۰ دستگاه تاکسی گردشی، یک هزار و ۲۰۰خطی ،یک هزارو ۲۰۰ تلفنی، ۸۵ دستگاه ون و ۵۷ دستگاه ویژه فرودگاه با جابجایی روزانه پانصدو ۴۰ هزار مسافر مشغول به فعالیت هستند.