معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در جمع زنان فعال شهرستان خوی گفت: مبنای دولت بر اساس کوچک سازی و چابک سازی است از این رو در صدد واگذاری امور و تدوین، شناسایی و نحوه حمایت از سمن‌ها هستیم.

به گزارشنگاه روز، شهیندخت مولاوردی در نشست زنان کارآفرین و بانوان فعال در انجمن های مردم نهاد خوی که با حضور فرماندارخوی برگزارشد، اظهار کرد: بر اساس سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ کشور نهادخانواده در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اسیتفای حقوق زنان در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گرفته اند و همت مرکز امور زنان رئیس جمهوری نیل به این اهداف است.

وی با اشاره به مفاد بند ۱۴ این سند افزود: تحکیم بنیاد خانواده، پژوهش محوری در حوزه زنان، تامین نیازهای روحی و روانی زنان، ساماندهی امور اجتماعی خانواده، ایفای نقش سازمان های مردم نهاد حوزه زنان، گسترش حجاب و عفاف از جمله بندهای مهم این سند در حوزه زنان و بانوان کشور است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تصریح کرد: تا به حال ۶ سند همکاری با وزارت خانه ها و مراکز مختلف سند همکاری امضاء شده است که از جمله آنها می توان به مباحث زنان سرپرست خانوار، بهداشت دختران در مدارس شبانه روزی، فعالیت های زنان روستایی عقد همکاری بسته شده است.

مولاوردی اظهار کرد: تامین شاخص ها براساس وعده های انتخاباتی رئیس جمهور از اولویت های این نهاد برای برنامه های آتی آن است.

وی اظهار کرد: مبنای دولت براساس کوچک سازی و چابک سازی است از این رو در صدد واگذاری امور به سمن ها هستیم و در این خصوص  در حال  تدوین ، شناسایی و نحوه حمایت از آنها هستیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: برای حمایت از سمن های فعال و زنان و پژوهشگران این حوزه، کارگروه های تخصصی تعریف شده تا با همکاری و همگرایی تمامی نخبگان دانشگاهیان و حوزیان و نهادهای فعال غیردولتی به اهداف مورد نظر سازمان برسیم.