دبیرکل فدراسیون بانک‌های آمریکایی گفت: ۸۰ درصد پولشویی جهان در ایالات متحده و شمال آمریکا صورت می‌گیرد.

به گزارش نگاه روز، خبرگزاری رسمی پرو «اندینا» (ANDINA) از برگزاری نشست کنگره بین المللی «VI» با موضوع پیشگیری از پولشویی و با حضور اساتید بانکداری از سراسر جهان و اقتصاد‌دانان برجسته در «لیما» پایتخت پرو خبر داد.

در مراسم افتتاحیه «جورجیو تِرِنِرو» دبیرکل فدراسیون بانکهای آمریکایی در خصوص موضوع یاد شده گفت: متاسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در سراسر جهان هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد.

دستاورد پولشوئی کسب ثروت نامشروع از راه مواد مخدر و جرم و جنایت گروه‌های تروریستی است.

درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است.

 خبرگزاری فارس