54654-565656رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طرح تشدید نظارتی ویژه گندم، آرد و نان با اولویت بررسی و آسیب شناسی وضعیت فعلی این حوزه ها در سطح استان در حال اجرا است.

به گزارش نگاه روز،  جعفرصادق اسکندری در نشست با ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهارداشت: این طرح با هدف بررسی وضعیت فعلی کارخانجات آرد و واحدهای نانوایی و شناسایی مجاری تخلف واحدهای یادشده، نظارت بر ورودی گندم کارخانجات آرد و خروج آرد و سبوس استحصالی، ساماندهی نانوایی ها و شناسایی واحدهای غیرفعال دریافت کننده سهمیه و در نهایت برخورد با واحدهای متخلف اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور از اول خرداد ماه سالجاری در استان آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت افزود: این طرح در راستای ساماندهی وضعیت نانوایی ها و تعیین سهمیه آرد استان برگزار می شود.

اسکندری با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۱۳۳ واحد نانوایی در سطح استان فعالیت می کنند، ادامه داد: در این طرح بازرسان این سازمان با مراجعه حضوری به هر یک از واحدهای نانوایی،عملکرد واحدهای مذکور را بررسی و در صورت مشاهده تخلف، برگ گزارش بازرسی تنظیم خواهند کرد.

وی با اشاره به استقرار یک نفر بازرس مقیم در هریک از کارخانجات آرد استان، افزود: تعداد ۱۷ کارخانه آرد در سطح استان فعال است که در طی مدت زمان اجرای طرح مذکور تمام فعالیتهای مربوط به ورود گندم و نیز خروج کلیه محصولات استحصالی توسط این کارخانه ها تحت نظارت مستقیم بازرس مقیم خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت توجه و همکاری و ضرورت مشارکت مردم در اجرای این طرح یاد آورشد: تلفن ۱۲۴ سازمان در تمام اوقات برای دریافت گزارشات مردمی فعال است و بازرسان در اسرع وقت به این گزارشات رسیدگی می کنند.