عنوان خطرناک‌ترین جاده دنیا به جاده یونگاس در بولیوی آمریکای جنوبی تعلق می‌گیرد. اگر جاده‌های دیگر خطرناک به نظر می‌رسند، پا گذاردن در این جاده نوعی خودکشی محسوب می‌شود.

این جاده دهه ۱۹۳۰ توسط زندانیان جنگ پاراگوئه ساخته شد. یونگاس با اسم مستعار “جاده مرگ” تنها مسیری است که از اعماق جنگل آمازون و رشته‌کوه‌های بلند آَندز و دره‌های عمیق آن می‌گذرد تا دو شهر لاپاز و کورویکو را به هم متصل کند. رانندگی در طول مسیر جاده یونگاس همانند رانندگی بر روی ترن هوایی است. در بعضی از نقاط ارتفاع جاده به ۳۶۰۰ متر از سطح دریا می‌رسد؛ حال آن‌که دره‌ای با عمق ۲۸۰۰ متر به فاصله چند سانتی‌متر از کنار جاده می‌رسد.

index

images

images.jpg1

Jadehaye_MargBaar_5_

2

 Jadehaye_MargBaar_9_