88654-75456565شماره تلفن های ثابت در آذربایجان غربی از ساعت ۱۹ ، هم کد سازی می شوند.

به گزارش نگاه روز، در راستای اجرای پرژه هم کدسازی تافن های ثابت در استان های کشور، کلیه شماره تلفن های مشترکین تلفن ثابت شهری و روستایی، gsm، شماره های دورشوال و شماره های ISP در سطح آذربایجان غربی نیز تغییر می یابند.

این تغییرات شامل موارد ذیل است:

  • کلیه خطوط شهری و روستایی در سطح استان از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر می یابند.
  •  کلیه کدهای استان جهت ارتباط با خارج استان به ۰۴۴ تغییر می یابند.
  • جهت ارتباط با شهرهای داخل استان فقط کافی است شماره ۸ رقمی را شماره گیری نماییم و نیازی به گرفتن کد نیست.
  • جهت ارتباط از خارج استان با هرکدام از شهرهای داخل استان فقط کافی است کد ۰۴۴ را به ابتدای شماره ۸ رقمی اضافه نموده و شماره گیری نماییم.
  • در خصوص تعرفه مکالمات بعد از اعمال تغییرات، به استناد آخرین اعلام شرکت مخابرات، هر دقیقه مکالمه داخل شهر ۳۰۰ ریال و هر دقیقه مکالمه خارج از استان ۳۳۰ ریال اعلام شده است.
  • اجرای این پروژه از ساعت ۱۹ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۹۳ آغاز شده و ظرف مدت ۲۴ ساعت کلیه تغییرات اعمال خواهد شد.
  • تغییرات در سطح شهر ارومیه فقط با اضافه شدن یک رقم به ابتدای ۷ رقم قبلی خواهد بود ولی در سایر شهرستان ها متناسب با مرکز مخابراتی از یک تا ۴ رقم اول دستخوش تغییرات خواهد بود.
  • شماره تلفن های همراه اول به هیچ وجه تغییر نخواهند کرد.
  • در ضمن سامانه گویای ۳۱۳۱ نیز به منظور اعلام شماره جدید پاسخگوی مشترکین خواهد بود.