رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد : به ازای هر فرزند ، متولد سال ۹۳ به بعد ، یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود.

ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایران خبر اعلام کرد : در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای تشویق جوانان به ازدیاد جمعیت ، کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که به ازای هر فرزند متولد سال ۹۳ به بعد ، تا سن ۱۸ سالگی ، سالیانه یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود .

وی در این باره توضیح داد : این معافیت هم شامل ماده ۸۵ و هم ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم می شود ، یعنی هم به حقوق کارکنان تعلق می گیرد و هم شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می شود .

ایران خبر