معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه پاک سازی محیط زیست و تفکر افزایش کیفیت محیط زیست را از اولویت های مدیریت شهری شهرداری ارومیه عنوان نمود.

به گزارش نگاه روز، مهندس ابراهیم صفری با بیان اینکه یک بخش از مطالعات ، فعالیت ها و طراحی ها در حوزه عمران شهری در قالب ارتقاء کیفیت محیط زیست شهر ارومیه است، اظهار کرد: ساماندهی کلیه معابر از لحاظ زیر سازی ، آسفالت و هدایت آب های سطحی، کنترل پساب ها خانگی و توجه به توسعه شبکه مدرن فاضلاب و توجه به ساماندهی انهار زارعی و احداث شبکه های آب های سطی و سیلاب ها ، توجه به کیفیت پیاده رو سازی ، مدیریت بهتر پساماند های شهری و ساماندهی ورودی های شهر از جمله اقدامات شهرداری در راستای افزایش کیفیت محیط زیست است.

وی عنوان کرد: آسفالت ۹/۹ میلیون مترمربع ، جدول گذاری ۲۳۴ کیلومتر، پیاده رو سازی ۹۶ کیلومتراز معابر ،  احداث کانال های جمع آوری آب های سطحی به میزان ۲۵ کیلومتر، احداث بیش از ۱۶۲ هکتار فضای سبز از جمله اقدامات معاونت عمرانی شهرداری ارومیه در راستای افزایش کیفیت محیط زیست طی دو سال گذشته است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه با اشاره به اختصاص بودجه یک هزارو ۳۶ میلیارد تومانی برای حوزه عمران شهری ارومیه در سال جاری ، اظهار کرد: این میزان بودجه برای اموراتی از جمله آسفالت ۵/۲ میلیون متر مربع،  جدول گذاری ۲۰۰ کیومتر و  پیاده روسازی بیش از ۳۰ کیلومتر از معابر شهری و ایجاد ۴۵۰ هکتار فضای سبز در فاز یک اکولوژیکی صرف خواهد شد