به گزارش نگاه روز به نقل از اروم نیوزء بررسی جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره سهم بخش های مختلف از اشتغال زایی نشان می دهد که ۸۳٫۴ درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصی و ۱۶٫۹ درصد نیز در بخش عمومی است.

این وضعیت در حالی وجود دارد که هرگز امکانات و اختیارات بخش خصوصی به اندازه دولت نیست و با اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید بسیاری از تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود، اما تاکنون این کار صورت نگرفته و با وجود اینکه دولت بیش از ۸۰ درصد کل اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما سهم آن از اشتغال زایی کمتر از ۲۰ درصد است.

در نقطه مقابل با وجود اینکه بخش خصوصی سهمی کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، اما ۸۳ درصد کل اشتغال زایی کشور بر دوش این بخش قرار گرفته است. بنابراین می توان انتظار داشت در صورت ایجاد تحرکات واقعی و موثر در واگذاری بسیاری از تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی، شاهد ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور بود.

بر همین اساس سهم اشتغال زایی خصوصی در استان آذربایجان غربی ۸۷٫۹ درصد است و سهم بخش عمومی از اشتغال زایی تنها ۱۲٫۱ درصد است.

تعداد بیکاران آذربایجان غربی ۱۰ درصد است

کارشناسان می گویند در صورتی که دولت بتواند تمهیداتی واقعی برای فعال شدن ظرفیت های خالی بنگاه ها بیاندیشد، بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال کشور با ظرفیت های غیرفعال موجود حل خواهد شد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد کل بیکاران مطلق کشور در بهار امسال به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر رسید به نحوی که این دسته از جویندگان کار که نیمی از آن را نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، حتی امکان تجربه یک ساعت کار در هفته را نیز نداشته اند و در بیکاری کامل به سر می برند.

البته آمارهای دیگری نیز از سوی مقامات دولت تدبیر و امید در زمینه تعداد بیکاران ارائه شده است. وزیر کار در تازه ترین گزارشی که در اینباره به مجلس ارائه کرده است، تعداد بیکاران کشور را ۶ میلیون نفر دانست و عنوان کرد بزودی ۷ میلیون نفر دیگر نیز به این جمعیت افزوده خواهد شد

بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران آذربایجان غربی ۱۰ درصد است.

 ۳۷ درصد شاغلان در آذربایجان غربی اضافه کاری می کنند

اضافه کاری موضوعی است که از سوی نیروهای شاغل در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد و امروزه شاید کشوری نباشد که دست کم بخشی از مردم آن ساعات بیشتری از وقت های معمول قانونی را در محل های کار سپری نکنند.

با این حال، دلایل اضافه کاری در کشورها متفاوت است. هرچند اولین تصوری که از نام اضافه کاری به ذهن افراد می رسد تلاش برای کسب درآمد بیشتر است، اما اضافه کار همیشه به این مفهوم اتفاق نمی افتد و چه بسا بنگاه هایی را نیز داریم که با مجبور کردن افراد به اضافه کاری، اتفاقا حقوق آن را نیز نمی پردازند

با این حال، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش مربوط به فصل بهار تحولات بازار کار ایران صرفا اضافه کاری به مفهوم حضور افراد با ساعات کار بیشتر در محیط های کاری مشخص را مورد بررسی قرار داده و وضعیت استان ها را اعلام کرده است.

در گزارش مرکز آمار بررسی ها به گونه ای است که وضعیت حضور با ساعات بیشتر از معمول هفته در محل های اصلی و رسمی کار افراد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه آمار ارائه شده نشانگر تمامی فعالیت های افراد در زمینه های گوناگون به نحوی که شرح داده شد نیست و صرفا وضعیت حضور در یک رشته شغل تحلیل شده است

بر این اساس، در استان آذربایجان غربی ۳۷ درصد شاغلان بیشتر از ۴۹ ساعت کار در هفته را تجربه می کنند .