نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: عصر امروز همایش توسعه و بررسی وضعیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری خوی برگزار می‌شود.

به گزارش نگاه روز، موید حسینی‌صدر اظهار داشت: عصر امروز همایش توسعه شهرستان خوی و بررسی وضعیت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری این شهرستان با حضور مسئولان شهرستانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با حضور معاون رئیس جمهور، مسئولان شهرستان خوی، فرماندار و نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با هدف توسعه شهرستان خوی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار مسئولان کشوری و استانی سرمایه‌گذاران شهرستان خوی، فعالان اقتصادی و سیاسی نیز در این مراسم حضور دارند.

حسینی‌صدر اظهار داشت: هدف اصلی توسعه صنعت، اقتصاد و گردشگری در شهرستان خوی دست یافتن به منافع اقتصادی و توسعه این شهرستان است.

وی اظهار داشت: منافع اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی حاصل از گردشگری نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده که در این همایش مطرح خواهد شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از برگزاری همایش شناساندن پتانسیل‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این شهرستان در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی و گردشگری است.