نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب و دوسویه با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

به گزارش نگاه روز، نادر قاضی‌پوراظهار داشت: ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه تربیت نیروی متخصص و جوان به منظور ارتقای سطح اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: دولت با استفاده از برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت از تولید داخلی، مدیریت جهادی، عزم ملی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تا حدی در امر رونق اقتصادی موفق عمل کرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در زمینه اقتصاد و فرهنگ از دیگر برنامه‌های مهم دولت در حمایت از تولید داخلی است.

قاضی‌پور با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار باعث رونق تولید داخلی و اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: لازم است زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذار در بخش اقتصادی بیشتر بسترسازی شود.

وی افزود: آذربایجان غربی دارای ظرفیت‌های شاخصی در ایجاد واحدهای تولیدی بوده که این امر نیازمند توجه مسئولان به منظور راه‌اندازی این واحدها است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

قاضی‌پور اظهار داشت: ایران جزء قدرت‌های جهان بوده که دانشمندان بسیار نابغه‌ای داشته و با استفاده از این دانشمندان می‌توان در مسیر پیشرفت کشور گام برداشت.

وی افزود: مجلس بعد از قانونگذاری وظیفه نظارت داشته به این نحو که هر واحد دولتی و شبه دولتی که اقدام به تولید و عرضه محصولات داخلی کند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تعامل، همکاری و مشارکت مردم می‌توان مشکلات واحدهای تولیدی را حل و در جهت پیشبرد اهداف کشور گام برداشت.