دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد تنها در پروژ‌های زیرساختی و زیربنایی سرمایه گذاری می‌کند، گفت: بودجه سازمان تنها به پروژه‌های زیربنایی اختصاص داده می‌شود.

اکبر ترکان در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم، ‌گفت: ‌تجربه ایجاد دولت کوچک و حداقلی در مناطق آزاد را در دستور خود قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: ‌مناطق آزاد زمانی می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند که زیرساخت‌ها را داشته باشد که در حال حاضر پروژه‌های زیربنایی برای سرمایه گذاران کشورمان اقتصادی محسوب نمی‌شود بنابراین سازمان مناطق آزاد در این شرایط تنها مجاز به سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی است.

ترکان با اشاره به راهکارهایی که سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی جذب می‌کند، گفت: در دنیا روش‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی را که دوره بازگشت سرمایه طولانی‌ای دارد، اقتصادی کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هم در آن ورود پیدا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه افزود: ‌ یک روش این است که نصف مبلغ سرمایه گذاری در پروژه‌هایی مانند راهسازی که دوره بازگشت سرمایه آن ۲۰ سال است و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست را دولت بپردازد و باقی آن از محل آورده بخش خصوصی تامین شود تا دوره بازگشت سرمایه به ۱۰ سال برسد و سرمایه‌گذاری در آن پروژه اقتصادی شود اما فعلا استفاده از این روش‌ها در کشور ما فراگیر نیست بنابراین ما سرمایه‌گذاری دولت یعنی سازمان منطقه آزاد را در زیر بنا‌ها مجاز شمرده‌ایم و سازمان تنها در پروژه‌های زیربنایی می‌تواند ورود پیدا کند که اعتبار ان هر سال در بودجه مشخص می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌هایی که سازمان منطقه آزاد مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها است، گفت: یکی از بسته‌های سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی این است که دولت هم سازنده و هم مجری طرح و پروژه است و پروژه‌هایی مانند راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا یا راه آهن چابهار- زاهدان یا توسعه بندر چابهار از جمله این سرمایه گذاری‌های سازمان هستند.

ترکان ادامه داد: ‌پروژه‌های زیربنایی دیگری هم هستند که دولت می‌سازد اما سازمان منطقه آزاد مجری آن است مانند پل خلیج فارس و بندرکاوه در قشم. راه آهن بندر عباس به قشم، ‌آزاد راه بندر عباس به قشم که از‌‌ همان پل عبور می‌کند پروژه‌های زیربنایی است که بودجه آن را دولت می‌دهد اما مجری منطقه ازاد است.

وی با اشاره به دسته سوم پروژه‌هایی که سازمان مناطق آزاد برای آن بودجه دارد، گفت: ‌بسته سوم پروژه‌های زیربنایی هستند که سازمان هم بودجه آن را از محل درآمدهای خودش می‌دهد و هم خودش مجری این پروژه‌ها است، مانند پروژه ساخت فرودگاه ماکو یا پروژه بندر کاسپین در انزلی که هر مدل سرمایه‌گذاری را با اعتبارات متفاوت در مناطق آزاد پیاده کرده‌ایم.