654646546دانشگاه ارومیه در نوزدهمین المپیاد علمی مهندسی کامپیوتر رتبه چهارم را کسب کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مهدی اسمعیل اوغلی دانشجوی سال آخر رشته مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه بعد از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و شهید بهشتی توانست رتبه چهارم را از آن خود کند و بالاتر از دانشگاه های فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شیراز و شهید چمران اهواز قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش سه تن از دانشجویان دانشگاه ارومیه با پشت سر گذاشتن حریفانی از دیگر دانشگاه ها، توانستند عنوان برگزیدگان مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی  دانشجویی کشور در رشته مهندسی کامپیوتر را از آن خود کنند.

یاشار شاهی و علی بداقی دو تن از دانشجویان سال سوم رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه ارومیه هستند که در المپیاد ملی کامپیوتر موفق به کسب رتبه شدند.

گفتنی است مهدی اسمعیل اوغلی در هجدهمین المپیاد مهندسی کامپیوتر نیز جزو ۱۵ نفر اول کشور شده و به همراه حامد رستم زاده که وی نیز جرو ۱۵ نفر اول المپیاد بود موفقیت دیگر را برای دانشکده تازه تاسیس کامپیوتر دانشگاه ارومیه کسب کردند