254852865-8654655656شهردار ارومیه گفت: برای سالم‌سازی بستر رودخانه‌ی شهرچایی ارومیه ۶۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

به گزارش نگاه روز، محمد حضرت‌پور با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: برای سالم‌سازی کل حریم رودخانه‌ی شهرچایی اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد تومان نیاز است که در مدت چهارسال به پایان می‌رسد.

وی در ادامه افزود: درباره طرح سالم‌سازی رودخانه‌ی شهرچایی با پیمانکاران بخش عمومی مذاکراتی انجام شده که این طرح با اختصاص ۶ میلیارد تومان برای سال ۹۲ با مقدارسالم‌سازی ۳٫۵ متر است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: این طرح در محدوده‌ی بلوار عدالت تا پل شهید بهشتی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف شهرداری سالم‌سازی اطراف رودخانه شهرچایی است نه جذب گردشگر. در همین راستا رسیدگی به موضوعات و طرح‌های پارک تازه تأسیس طلائیه در اولویت اول شهرداری قرار دارد.

حضرت‌پور خاطرنشان کرد: پروژه‌ی ابوذر ارومیه نیز نزدیک به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد.