IMG_0993معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارومیه بر اهتمام مدیریت شهری بر ساخت فرهنگسرا در محلات شهر ارومیه  تاکید کرد.

به گزارش نگاه روز، سهراب عبدالله زاده شب گذشته در جمع خبرنگارانرویکرد فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری ارومیه در کوتاه مدت را توسعه اماکن فرهنگی، ورزشی  در همه نقاط  شهر  عنوان نمود.

وی با بیان اینکه  درکنار ایجاد اماکن ورزشی و محلی ، ساخت فرهنگسرا و کتابخانه های محلی نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، بیان کرد:  باید در هر ده روز یک فرهنگسرا درنقاط مختلف  شهر ارومیه ساخته شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارومیه با اشاره به  توجه ویژه  به ورزش بانوان، اظهارکرد: با توجه به محدویت های موجود برای ورزش بانوان در فضاهای باز،  باید مکان هایی برای این قشر  پیش بینی شود.

وی همچنین  با بیان اینکه محدویتی برای اجرای برنامه های فرهنگی از سوی شهرداری  وجود ندارد،  گفت: بودجه حوزه  فرهنگی و اجتماعی  شهرداری ارومیه  در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری  داشت.