54645645مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه ۴۰۰ تن زباله شهری در ارومیه با به کارگیری ۴۵ دستگاه خودرو به صورت مکانیزه جمع آوری می شود.

به گزارش نگاه روز، عزیز قال سرانه تولید زباله درشهرستان  ارومیه را نزدیک ۷۰۰ گرم  اعلام کرد و گفت: متوسط تولید روزانه زباله در شهرستان  ارومیه ۴۵۰ تن است.

وی بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۴۰ عدد مخزن تفکیک زباله نیز در سطح شهر ارومیه نصب شده است  اظهار کرد: طرح تفکیک زباله از مبدا با هدف جلوگیری از هزینه های اضافی جمع آوری زباله ، حفظ بهداشت محیط زیست، کمک به چرخه بازیافت مواد در شهرداری ارومیه در حال اجرا است.

قال به  تنها سایت دفع زباله ارومیه، اشاره و خاطر نشان کرد: طرح مطالعاتی تصفیه شیرابه و لندفیل بهداشتی در محل دفن زباله در دست اجرا است.

مدیر عامل سازمان با اشاره به  کارخانه تولید کود آلی و توانایی تفکیک ۵۰۰ تن زباله و تبدیل به کود کمپوست، اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی این کارخانه به علت کمبود اعتبار متوقف شده است.

وی افزود: برای راه اندازی کارخانه کمپوست ارومیه از طرف شهردار ارومیه مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار از طریق وام بانک شهر در اختیار بهره بردار قرار خواهد گرفت.