5654645+656فرماندار خوی گفت: به زودی طرح توسعه و ساخت آرامگاه شمس تبریزی با حضور مقامات کشوری و استانی در خوی رونمایی می شود.

به گزارش نگاه روز، حسین سیوانی در جلسه تولیت شمس تبریزی که در محل این نهاد برگزار شد، تصویب روز ۷ مهر ماه را به عنوان روز شمس و درج آن در تقویم ها را اقدامی شایسته و در شأن شهر فرهنگی خوی عنوان و اظهار کرد: به زودی رونمایی از طرح توسعه و ساخت آرامگاه شمس تبریزی با حضور مقامات کشوری و ارشد استانی در شهرستان خوی انجام می‌شود.

رئیس هیئت مدیره تولیت شمس تبریزی افزود: با ساخت این مجموعه عظیم فرهنگی، شهر خوی صاحب یکی از فاخرترین موسسات فرهنگی در سطح کشورها می شود چرا که طرح ارائه شده توسط پرفسور اردلان یکی از بارزترین طرح هایی است که توسط پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسیده است.

فرماندار شهرستان خوی بزرگداشت آثار و مفاخر فرهنگی میهن اسلامی و معرفی این گنجینه‌های سرشار و گرانبها به جامعه را وظیفه و رسالتی دانست که بر دوش همه ی دلبستگان به فکر و فرهنگ و ادب نهاده شده است و در شرایط و موقعیت امروز بیش از هر زمان دیگری سنگینی می کند.

وی خاطرنشان کرد: موسسه تولیت شمس تبریزی در عمل به وظیفه و رسالت خود همگام با بنیاد شمس تبریزی در اجرای برنامه های فرهنگی ویژه شمس موفق می‌شود.