645686مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از سمت خود استعفاد داد و سرپرست جدید این اداره کل امروز سه شنبه معرفی شد.

به گزارش نگاه روز، سایت اداره کل محیط زیست آذربایجان غربیدر توضیح استعفای مدیرکل قبلی این اداره کل نوشت:حسن عباس نژاد مدت شش سال مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی را برعهده داشت و به دلیل مشغله های تحصیلی و خانوادگی از پست مدیریت حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی کناره گیری کرد.

مدیرکل سابق این نهاد فعالیتهای مطلوب و چشمگیری در راستای تحقق اهداف سازمانی انجام داده و تنها علت استعفای وی مشغله های فراوان وی بود.

پرویز آراسته سرپرست جدید این اداره کل در خصوص کناره گیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: پیگیری اقدامات قبلی در حال انجام توسط مدیر قبلی در محیط زیست استان از برنامه های اجرایی برای حفاظت از محیط زیست استان با اندکی تغییرات است.

آراسته فوق لیسانس بیوتکنولوژی سلولی با ۲۵ سال سابقه خدمت در اداره کل حفاظت محیط زیست است، پست مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل، معاونت محیط انسانی و معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از سمتهای وی در اداره کل بوده است.