6465465465به گزارش نگاه روز، در حکم علی ربیعی وزیر کار برای رضا نقی زاده به ‌عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی آمده است: نظر به تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت «مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی» منصوب می‌شوید.

امید است با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بتوانید با تکیه بر تعهدات دینی و حرفه‌ای و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود استانی و ملی، سیاست‌های اجرایی دولت تدبیر و امید را در چارچوب وظایف و خط مشی کاری وزارت متبوع به انجام برسانید.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارید از خداوند متعال مسالت می نمایم.