دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی برای تأمین نیروی مشاغل گروه پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت به تعداد ۱۹۳ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون تخصصی یا مصاحبه و همچنین طی مراحل گزینش به صورت شرکتی از طریق شرکت طرف قرارداد دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در متن آگهی بکارگیری نماید.

شروع ثبت نام: ۱۳۹۳ بیست و هفتم آذر
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۳ هفتم دی
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ دهم دی
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ یازدهم دی
تاریخ برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به آدرس http://www.umsuazmoon.ir مراجعه فرمایید

لطفا جهت دریافت فایل آگهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فایل pdf