4465465465مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی گفت: هشت ماهه نخست امسال ۴ هزار و ۷۶۶ واقعه ازدواج در روستاهای استان رخ داد در حالی که در مشابه سال گذشته این آمار به ۴ هزار و ۲۲۸ فقره رسید.

به گزارش نگاه روز، محمد جوان با اشاره به اینکه در ۸ ماهه نخست امسال ۲۲ هزار و ۱۳۷ واقعه ازدواج در نقاط شهری و روستایی آذربایجان غربی رخ داده است اظهار داشت: در این رابطه متاسفانه ازدواج شهری بیش از منفی ۱۱ درصد کاهش یافت.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی افزود: امسال ۱۷ هزار و ۳۷۱ واقعه ازدواج در نقاط شهری استان به وقوع پیوست در حالی که در ۸ ماهه سال گذشته این رقم ۱۹ هزار و ۶۲۹ فقره بوده است.

وی بیان کرد: هم اکنون در هر ساعت ۳/۷، هر شبانه روز ۹۰ و در هر ماه ۲ هزار و ۷۶۷ فقره واقعه ازدواج در سراسر آذربایجان‌غربی ثبت می‌شود.

جوان با اشاره به نسبت ازدواج به طلاق در آذربایجان‌غربی گفت: در این رابطه از هر ۶ ازدواج در سطح استان یکی به طلاق و جدایی می‌انجامد که این آمار در نقاط شهری از هر ۵ ازدواج یک طلاق و در نقاط روستایی از هر ۱۰ ازدواج یک طلاق است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در حال حاضر در هر ساعت ۰/۷ نفر واقعه طلاق و در هر شبانه روز ۱۶ واقعه و نیز در هر ماه ۴۹۲/۴ نفر واقعه طلاق در سراسر استان به ثبت می‌رسد.