55555 به گزارش نگاه روزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، باتوجه افزایش فشار و سخت گیری ها بر جمعیت های قانونی و شخصیت های سیاسی و مذهبی بحرین،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به تشدید رویکردهای امنیتی توسط حکومت بحرین و هم پیمانان منطقه ای و غربی این کشور ابراز نگرانی کرد.

مرضیه افخم با تاکید بر اینکه این گونه اعمال شرایط را پیچیده تر خواهد کرد به مقام های بحرینی توصیه کرد به جای اتخاذ رویکردهای تکراری با اقدامات اعتماد ساز،زمینه را برای انجام گفتگوهای جدی بین حکومت و مردم فراهم سازند.