65466به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی و توزیعی به منظور جبران و انتفاع بیشتر ناشی از کاهش بهای تمام شده و مدیریت نادرست هزینه های تولید خود بعضا اقدام به کاهش کیفیت و کمیت کالاها نموده و موجبات تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردند اجرای طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی از ۱۱ بهمن ماه در آذربایجان غربی آغاز شده و تا ۱۱ اسفند ماه ادامه دارد.
جعفرصادق اسکندری صیانت از حقوق مصرف کنندگان،تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی و کنترل کمی و کیفی اقلام مورد عرضه و برخورد با تخلفاتی همچون کم فروشی و تقلب را اهداف اجرای طرح مذکور برشمرد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح کنترل و نظارت ویژه ای بر تعیین قیمت و وزن محصولات، اعمال ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی، کیفیت و سایر بسته بندی کالاها و مواد اولیه بکار رفته صورت می گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یادآورشد: با هماهنگی های انجام شده در این زمینه از ظرفیت تمام دستگاه ها از جمله اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اتحادیه های صنفی استفاده می شود.