بانک سامان از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید

برای ثبت نام ابتدا باید در منوی استخدام موجود در سایت بانک (ایمیل و کدملی و کد هویت را ثبت نمایید) و سپس برای شما شناسه ای اختصاص می یابد و به ایمیل شما ارسال میشود

در مرحله بعدی باید با ایمیل (شناسه) و پسورد ارسالی به ایمیل شما وارد سایت بانک سامان شده و ثبت نام خود را شروع و تکمیل نمایید.

 مشاغل مورد نیاز

شرایط ثبت نام