44654به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، همزمان با افتتاح پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور؛ ۲۲ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی در محل مدرسه ۱۰ کلاسه شهدای اندیشه شهرک گلمان ارومیه به بهره برداری رسید.

این طرحها  شامل ۱۰۹ کلاس درس و ۲ سالن ورزشی در ۱۳ هزار و ۷۹۳ متر مربع و با هزینه ۱۵۱ میلیارد ریال است؛ که از این تعداد، ۵۶ کلاس را خیرین ساخته اند

درآذربایجان غربی به پنج هزار کلاس درس دیگر نیاز است تا مدارس استیجاری ، تخریبی و ۲ نوبته حذف شود.

در این استان پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه با ۲۵ هزار کلاس درس وجود دارد که ۵۷۰ هزار دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.