316به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه، معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: یکی از مقوله‌هایی که مدیران شهرهای دنیا و پیشرفته به آن توجه دارند این است که تلاش می‌کنند تا شهرهای خود را به سمت “اکوشهر” ببرند به گونه‌ای که شهر در دل فضای سبز و طبیعت باشد.

ابراهیم صفری  تصریح کرد: بر این اساس، شهرداری ارومیه وظیفه دارد توجهات ویژگی‌ای در بحث نظام اکولوژیک شهر داشته باشد که نماد آن سرانه فضای سبز است و در این باره هم‌اکنون حداقل سرانه فضای سبز ارومیه ۸ و نیم متر مربع بوده در حالی که در مقیاس ملی ۱۲ متر مربع تعریف شده است.

صفری بیان کرد: با یک نیم نگاهی به حوزه شهرهای پیشرفته جهان مثل مونیخ آلمان متوجه می‌شویم که سرانه فضای سبز در حوزه‌های عمومی نزدیک به ۱۷ متر مربع اما در حوزه‌های نیمه خصوصی ۳۲ متر مربع است بنابراین افقی که برای شهر ارومیه ترسیم شده، رسیدن به ۳۲ متر مربع است.

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: برای همین ما فضاهای فرا شهری مانند ۲۲۰ هکتاری فضای سبز کارگران، ۹۶ هکتاری امتداد رودخانه شهرچایی، ۶۰ هکتاری مجموعه پارک جنگلی و حداقل بیش از ۲۰ هکتار در حوزه بافت مرکزی را در طرح تفصیلی شهر ارومیه شناسایی کرده‌ایم.

وی بیان کرد: هم‌اکنون بیش از ۳۵۰ هکتار زمین در شهر ارومیه نسبت به شناسایی و روکاری با مختصات محله‌ای صورت گرفته و در قالب منابع سال‌های ۹۳ و ۹۴ بدان توجه می‌شود پس اگر افقی که تعریف شده اتفاق افتد، سرانه فضای سبز ارومیه به نزدیک ۲۷ متر مربع می‌رسد و اگر استمرار یابد حتی به ۳۲ متر هم می‌رسد.

صفری گفت: بنابراین اگر روزی فضای سبز شهر ارومیه ۲۷ یا ۳۲ متر مربع شود آن زمان ساکنان شهر ارومیه با آرامشی کامل و نشات گرفته از نشاط روانی و جسمی در این شهر زندگانی می‌کنند چون ۲۲ متری پارک کارگران در محلی قرار گرفته که در موقعیت بادهای موسمی شهر است تاجایی که در هنگام وزش باد، اکسیژن این منطقه به داخل شهر ارومیه رفته و آن را از آلودگی‌ها حفظ می‌کند.

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه تصریح کرد: بنابراین به لحاظ چگالی بیشتر اکسیژن در فضای شهر ارومیه به واسطه تنفس شهروندان از این فضای پراکسیژن، نشاط جسمی و سرزندگی در جامعه ایجاد شده و شهرداری ارومیه قصد دارد به واسطه دست‌یابی به سرانه برتر فضای سبز، جمعیت شهر ارومیه را جوان نگه دارد.

تسنیم